ПАКЕТ 3

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

01

КОНСУЛТАЦИЯ

Консултация е първата стъпка към създаването на Вашият проект. Заедно ще изберем най-подходящият план за работа по Вашият обект. Ще обсъдим стъпките по изпълнението на проекта и начин на работа.​

02

СНЕМАНЕ НА ТОЧНИ РАЗМЕРИ

След като е уточнено заданието от Вас, следващата стъпка е вземане на точни размери на място от обекта. Взимат се всички отвори (врати, прозорци), отстояния от пода до тава, от пода до перваза на прозореца, отстояния на ревизии и съществуващи инсталации. След точното им снемане се изчертава архитектурна подложка, която е основен елемент за проектирането на интериорни пространства.

03

2D РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

След като имаме точно взетите размери и яснота какво ще ни е нужно преминаваме към следващата стъпка. Следваща стъпка е функционално разпределение на обекта, съобразени с Вашите желания.

04

3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Когато изберем функционално разпределение с одобрен от Вас вариант за обзавеждане преминаваме към следващата стъпка. Изработване на 3D модел на вашият обект и създаваме фотореалистични изображения с реални цветове, материали и модели.

05

РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ След одобрение на разпределението и визуализациите подготвяме техническата документация. Това са всички чертежи, които ще ви бъдат нужни за изпълнението на обекта. Ще получите планове за електрообзавеждане, водоснабдяване, мебели, гипсокартон, бани и всички останали нужни за вашият обект.

06

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ И ОФЕРТИ

Количествени сметки и оферти прилежно подредени по отрасли, с които ще можете да следите процесите. Реални фирми с оферти за изпълнение по зададените критерии. Имате възможността да се възползвате от техните услуги или да използвате ваши.

07

АВТОРСКИ НАДЗОР

За качественото изпълнение са важни подходящите материали, добрите майстори и прецизната изработка. С Авторският надзор Вие ще си гарантирате следенето и проверката на тези сегменти от изпълнението. Изготвяне на график за работа. Планиране според сроковете за доставки. Контрол по качеството на материалите. Следене спазването на насоките по проекта.

ВИЕ получавате

  • Посещение на място
  • Изготвяне на цветова схема – Moodboard
  • Дизайн на мебели по поръчка Работна документация
  • 3D визуализации
  • Изготвяне на график за работа
  • Планиране спрямо сроковете
  • Оферти от подизпълнители и доставчици
  • Координиране работата на подизпълнители
  • Следене за спазването точността на проекта
  • Авторски надзор

* Цена за квадратен метър 55,00 BGN