Пакет 1

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

01

КОНСУЛТАЦИЯ

Консултация е първата стъпка към създаването на Вашият проект. Заедно ще изберем най-подходящият план за работа по Вашият обект. Ще обсъдим стъпките по изпълнението на проекта и начин на работа.

02

СНЕМАНЕ НА ТОЧНИ РАЗМЕРИ

След като е уточнено заданието от Вас, следващата стъпка е вземане на точни размери на място от обекта. Взимат се всички отвори (врати, прозорци), отстояния от пода до тава, от пода до перваза на прозореца, отстояния на ревизии и съществуващи инсталации. След точното им снемане се изчертава архитектурна подложка, която е основен елемент за проектирането на интериорни пространства.

03

2D РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

След като имаме точно взетите размери и яснота какво ще ни е нужно преминаваме към следващата стъпка. Следваща стъпка е функционално разпределение на обекта, съобразени с Вашите желания.

04

3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Когато изберем функционално разпределение с одобрен от Вас вариант за обзавеждане преминаваме към следващата стъпка. Изработване на 3D модел на вашият обект и създаваме фотореалистични изображения с реални цветове, материали и модели.

ВИЕ получавате

  • Посещение на място
  • Определяне на функционалните зони
  • 2D визуализация и разпределение на мебели
  • 3D Визуализация Създаване на план за действие

* Цена за квадратен метър 30,00 BGN * Срок за изпъление: 2 седмици / стая